Nytt år:

Forsett litt utanom det vanlege

Vekas kommentar er skriven av to MOT-ungdomar ved Ulstein ungdomsskule.

  Foto: Illustrasjon

Vi håper at fleire begynner å tenkje meir på kva dei kan gjere for å glede fleire

Kommentar

No er vi om lag ein månad ut i 2019, og mange har nok sett seg nokre mål for det nye året. Det har iallfall vi. Men i år har vi kanskje sett oss nokre mål litt utanom det vanlege.

Når det blir snakka om nyttårsforsett er det ofte ting som å trene meir, ete sunnare og å gjere det betre på skulen, som blir nemnt. Men i år vil vi tenkje meir på korleis vi kan inkludere, og glede fleire i samfunnet vårt. Dette vil vi oppfordre andre til å gjere og. Ein treng ikkje å gjere noko stort ut av det. Småting som eit «hei» eller eit smil til nokon på gata kan vere nok til å gjere dagen deira betre, medan du til familie eller vennar, kan invitere på middag, eller berre gjere noko lite, som å vere der for dei når dei treng deg.