Kommentaren:

Klimaproblem - eit historisk tilbakeblikk

Abraham Hondius sitt måleri, «The frozen Thames» er datert 1677, medan «den vesle istida» framleis prega Europa. Måleriet heng i dag i Museum of London. 

Kommentar

Les vekas kommentar, forfatta av Atle Måseide, pensjonert filosofiprofessor, busett på Hareid.