Døden kan kome brått på

Det ugjenkallelege

Ugjenkalleleg: Ein fugl kolliderte med vindauget til Kari Brandal og døydde. Det var ikkje denne fuglen. Illustrasjonsfoto: Linda Eikrem 

Eg ynskjer iallfall ikkje å føre han bak lyset og risikere at han kjenner mistillit til meg når alvoret verkeleg set inn.

Kari Brandal
Kommentar

Det er rart korleis døden kan inntreffe. Nokre gongar så føreseieleg og andre gongar så brått.