Kommentar

Vi vil tilbake til normalen

Vil tilbake: Vi vil tilbake til normalen, skriv Keerthan Siwapalan og Benjamin Riise Erdal i denne kommentaren. Biletet er frå Hareid ungdomsskule i samband med demensaksjonen som elevane tok del i. Foto. Aud Grimstad 

Kommentar

Korona-viruset har snudd kvardagen til rett og slett alle i Norge og mange andre land. Situasjonen med korona har endra kvardagen vår på mange område, viss ikkje alle. Vi møter klassekameratar, lærarar, kollegaer og andre online.