Kommentar:

Laget som fekk meg til å elske fotball

Legender: Innsatsen på fotballbana til desse karane skapte eit livslangt kjærleik til fotball for Audun Roe Grimstad. 

Kommentar

Eg kjem aldri til å beundre eit lag slik eg beundra Hareids draumelag på åttitalet.