Eig du tinga, eller eig tinga deg?

Sju ting: Eig du meir enn sju ting, er det det tinga som eig deg - i følgje Lao Tze. 

Kommentar

Kvar er hagesaksa? Ho ligg ikkje på den plassen eg meiner eg la henne sist. Har nokon lånt ho eller lånteke ho og ikkje lagt ho på plass att?