LEIAR:

Det enklaste hadde kanskje vore å kaste desse innlegga, men meiningane forsvinn ikkje

Etter at Donald Trump tapte valkampen sist haust har han gjentekne gongar hevda at det er han og ikkje Joe Biden som er den rettmessige vinnaren. Dette er det mange som trur på, også her lokalt.   Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY SA 2.0

Kommentar

Den siste tida har vi valt å trykke ein del lesarinnlegg som forsvarer den avtroppande amerikanske presidenten og dei mange utspela hans om valfusk. Fleire av påstandane i innlegga er udokumenterte og tidlegare tilbakeviste i fleire medium, og vi har fått reaksjonar frå lesarar som meiner det er ubehageleg å lese slikt.