Kommentar

Kven eig språket?

Emoji: Bruken av emojiar kan vere utfordrande. 

Kommentar

Den som irriterer seg over ungdommen si upresise språkføring, må først feie for eigen oppgang.