Kommentaren:

Kranglane som aldri døyr

Arv: Arveoppgjer kan ta fram det verste i oss, med uløyselege familiekonflikter og brotne band som resulatat. Er det verdt det?  Foto: Illustrasjon.

Kommentar

Det er ein kunst å sjå framover og legge ting bak seg. Kvifor er det så vanskeleg å få gamle sår til å gro?