Kommentar:

Kvifor er glede så viktig?

Glede: Den beste gleda er den ein deler med andre. 

Kommentar

MOT og Vikebladet Vestposten har hatt ein konkurranse der elevane ved Ulstein ungdomsskule vart inviterte til å lage eit oppslag om det å glede andre. Dette er eitt av bidraga.