Forventningar

Alt låg til rette for eit harmonisk julefoto, slik sosiale media forventar, men ingen av borna klarte å stå stille samtidig. 

Kommentar

Forventningar. Dei kan vere store. Dei kan vere små. Dei kan vere høge og låge. Dei kan vere realistiske og urealistiske. Felles for dei alle er at dei skaper ei innstilling rundt korleis noko skal bli eller bør vere. Det kan vere basert på erfaringar, eller noko som har blitt oss fortalt.