Leiar:

Det er viktig å seie frå når ein opplever noko som kjennest urettferdig

Saknar Eurosport: Fritjof og Oddrun Eiksund har ikkje lenger høve til å nytte sitt eige mottakarutstyr, men får i staden ei ferdig oppsett samling med kanalar frå Tussa IKT.Ekteparet saknar mellom anna favorittkanalane Eurosport og BBC. 

Leiar

Det var det ekteparet Fritjof og Oddrun Eiksund gjorde denne veka. «Det verste er ikkje at Eurosport forsvann, men kjensla av å verte overkøyrd og parkert på sidelinja», sa dei til Vikebladet Vestposten.

Saka handla om at det har kome eit nytt tv-kanaltilbodet i omsorgsbustadene i Ulstein kommune. Og, ikkje overraskande, handlar det om digitalisering, slik det meste anna i samfunnet. Denne veka vart Nyskapingsdagen arrangert i Ulsteinvik, der digitalisering var tema. Og vi hadde nyleg ein artikkel om at helsestasjonane på Søre sunnmøre skal verte meir digitale.

Det er Tussa IKT som leverer tv- og internett-tenester til omsorgsbustadene i Ulstein. Selskapet forklarer at dei har vedteke å fase ut det analoge coax-nettet og erstatte dette med fiberoptiske kablar.

Problemet er at bebuarane ikkje får velje kva kanalar dei vil ha, sidan Tussa tilbyr ein såkalla institusjonspakke- der kanaltilbodet ikkje er individuelt tilpassa. For Fritjof og Oddrun førte det til at dei mista favorittkanalane Eurosport og BBC. Dermed får dei ikkje sett yndlingsprogrammet sitt, «Pointless» på BBC. «Ein treng ikkje å få tredd ting nedover hovudet på seg, sjølv om ein er gamal og stør», sa Fritjof til lokalavisa.

Saka engasjerte lesarane våre. Og no blir tv-kanalane ei eiga sak i møtet fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal ha 14. november.

Vi takkar Fritjof og Oddrunn for at dei sa ifrå. Så kryssar vi fingrane for at dei og alle andre som bur i omsorgsbustader, snart får sjå akkurat det dei vil på tv.


– Kjensla av å verte tilsidesett er verst

– Det verste er ikkje at Eurosport forsvann, men kjensla av å verte overkøyrd og parkert på sidelinja.