- Det er krise i Noreg

Koronaviruset er tema i denne vekas leiarartikkel.

  Foto: Linda Eikrem

Leiar

Det er ingen skam å snu. Det gjeld både for dei som går på tur og for dei som leiar ein kommune.