Leiar:

- Korleis blir samarbeidet framover?

Legevaktordninga for Hareid, Ulstein, Herøy og Sande i tema i leiarartikkelen denne veka.

  Foto: Andreas Steinnes Bjerknes

Leiar

Korleis står det eigentleg til med samarbeidsklimaet her på ytre søre Sunnmøre? Ikkje så veldig bra, skal vi tolke legevaktdiskusjonen den siste tida.