Leiar:

- Kva må til for å hindre slike episodar

Trafikkfarleg åtferd er tema i leiarartikkelen denne veka.

Bilde frå videoen som viser farleg køyring på Grimstad i Hareidsdalen. 

Leiar

Det er knapt noko som engasjerer like mykje som uvettig framferd i trafikken. Lokalavisa har den siste tida fått tips om trimma mopedar, køyretøy utan lys og sjåførar utan førarkort. Diverre er det langt mellom kvar gong slik køyring blir dokumentert.