Leiar:

Kvar er valkampen her lokalt, eigentleg?

Kvar er valkampen? "Vi er i innspurten av valkampen, det har du nok lagt merke til- i alle fall viss du følgjer med i riksmedia. Men kvar er valkampen her lokalt, eigentleg?" Det skriv redaktør Linda Eikrem i denne vekas leiar.  Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Leiar

Vi er i innspurten av valkampen, det har du nok lagt merke til - i alle fall viss du følgjer med i riksmedia.