"Dette er dårleg naboskap"

Leiar

Kva tilbod skal dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal ha dei neste åra? Spørsmålet om fylkesstrategien for vidaregåande opplæring har nyleg vore ute til høyring.