Korleis står det til med engasjementet for lokaldemokratiet?