Hallen som skal byggast på Hareid skal koste vel tjue millionar kroner og skal stå ferdig til klubben sitt 100-årsjubileum i slutten av desember.

På Høddvoll skal hallen til Hødd Turn vere klar til bruk seinast i starten av desember. På Hareid er det planlagt byggestart i mars, i Ulsteinvik er arbeidet allereie i gang.

Nokre vil kanskje lure på om det verkeleg er behov for to slike hallar berre ei mil frå kvarandre.

Svaret gir seg sjølv: Til saman har turngruppene i Hareid og Hødd rundt seks hundre medlemmar.

Det krev mykje plass å gje alle desse eit fullverdig tilbod. Dei to klubbane har i mange år jobba hardt for å legge til rette for dei som driv med andre idrettar som fotball og handball. No er det turnarane sin tur. Begge turngruppene treng meir eigna lokale for å kunne auke rekrutteringa, hindre fråfall og utvide tilbodet. «Når 40 minutt av treningstida til kvar økt går med til å setje fram og så rydde vekk utstyr, seier det seg sjølv at det er tungvint», sa ein av trenarane om dagens situasjon då eit ekstraordinært årsmøte i Hareid IL vedtok den nye hallen mot slutten av fjoråret. Og då gravearbeidet starta på Høddvoll denne veka, sa styreleiaren i Hødd IL dette til dei frivillige: «Det at de har fått til denne turnhallen bidreg til å skape meir inkluderande kjensle på tvers av gruppene i Hødd.»

Hallane blir realiserte takka vere eit imponerande engasjement frå frivillige, klubbane, lokale bankar og næringsliv. Dette blir veldig bra!