Det kviler eit ansvar på mange vaksne i tida framover