Oppmodinga må vere at den som kan, bør bidra

foto