Hendinga viser at ein bør vere forsiktig med å redusere bemanninga

foto