Finn ein verdig måte å ta vare på realskulebygget på

Judit Bjørndal 

Lesarbrev

Kjære Magne Grimstad og alle som har gode minne og røynsler frå Ulstein Realskule!

Takk Magne, for den uvanleg fine og velskrivne teksten i V/V 14. 02. 2020! Det var ei sjeldan glede å få lese dette. Det gir rettmessig ære til Thorvald og Judit Bjørndal særskilt, og til alle som gjorde det mulig for skule-hungrig ungdom, også frå små grender, å få kome seg i gong på utdanningsvegen!Mitt første vesle steg ut i verda til å disponere ein halv hybel i gå-avstand frå skulen, medførte ansvar for eige hushald, økonomi og lekser. Sjølvsagt kunne jenter berre observere at Ulsteinvik hadde meir prestisje-tunge idrettslag og musikk-korps enn det som fanst i mi vesle heimbygd. Seriøst skulle det vere på skulen, men vi greidde alltid å sjå den lune humoren som skein gjennom, også om morske korrigeringar måtte til. Kreativiteten på skulefestane imponerte, og det kunne vere romantisk nok å avslutte med marsjen «Lasse går i ringen» i tider då pardans framleis syntest noko upassande.

Thorvald Bjørndal 

Fleire gonger i veka trør eg dei vêrslitne trappestega mellom denne bygninga og gata nedanfor og tenkjer med varm takksemd på kva vi fekk vere ein del av då, midt i 1960-åra. Og så surrar dette tulleverset i bakhovudet,- nokre linjer eg fekk lære der til å trene uttale og grammatikk, og som eg stadig har nytta i engelsk-undervisninga:

«The other day upon the stairs/ I saw a man who wasn’t there.

He wasn’t there again today./I wish that man would go away!”

Etter 40 års tilsetjing i Møre og Romsdals utdanningssystem er eg overtydd om verdien av denne retningsgjevande starten. Meir og meir kjem eg til at det sterkaste og viktigaste eg har møtt i livet er ekte tiltru, slik som realskulen i Ulsteinvik formidla. Og dermed kunne vi få mot til å møte dei mangfaldige utfordringane på våre ulike vegar seinare.

Eg har ingen mynde i saka om skulebygget, eller rettare: Bjørndals Minne, men vil sende ei sterk oppmoding om at dei rette instansar må finne ein verdig måte å ta vare på realskule-bygget på! La det gjerne kome til nytte på måtar som kan styrke respekt for innsatsen i vår nære, lokale historie!

Hilde Petra Brungot, Ulsteinvik