Møreaksen eller Hafast?

Tormod Hegvik meiner det er ein håplaus ide å stille seg bak Møreaksen i køa. Den største faren for Hafast i dag, er at Møreaksen blir pressa igjennom, skriv han. Skisse: Multiconsult.  Foto: Multiconsult

Lesarbrev

«Møreaksen og Hafast – hand i hand» skriver Helge Orten i et avisinnlegg 4. september i Vikebladet/Vestposten. Hand i hand er å være likeverdig og stille likt, men Møreaksen har for lenge siden lurt Hafast til å stille bakerst i køen. Dette er ikke første gangen Møreaksen driver med lureri.

Allerede i februar 2013 fikk Møreaksen lurt Hafast med på «forliket» om en «felles front for fergefritt E39» der argumentet var at et enstemmig fylkesting står bak Møreaksen. Dette var 10 måneder før Møreaksen ble tatt opp til avstemming i fylkestinget desember 2013.

De hevdet i den inngåtte avtalen at byggingen av Møreaksen og Hafast samlet ville gi en årlig nytteverdi på 1,3 milliarder kroner. Ikke småtteri, og påstanden har inspirert en lokal gruppering fra Sunnmøre - undertegnede inklusiv, til å sende en rapport til både fylkets kontrollutvalg og riksrevisjonen knyttet til denne prosessen rundt Møreaksen.Den lokale motstanden mot Møreaksen, spesielt i Moldeområdet og på Nordmøre med nærmest daglige avisinnlegg, viser at dette er feil bruk av felleskapets midler. Hvem ønsker å kjøre nærmere 40 km i tunnel der forsering av den lange og dype undersjøiske Tautra-tunnelen og Ørskogfjellet faktisk medfører en nivåforskjell på over 1000 høydemeter? Lastebilnæringen protesterer kraftig mot denne løsningen. Er dette noe å selge til turistene som ønsker å reise rundt i vårt fantastiske fylke?

Etter at det nye Fylkestinget ble konstituert 14. oktober i fjor, ble det endelig vedtatt å gjøre en utredning av den alternative fjordkryssingen - Romsdalsaksen. Utredningen skulle vurdere Romsdalsaksen i forhold til Møreaksen og fortsatt fergedrift. Et klima- og miljøregnskap skulle også legges fram for de tre alternativene, noe som ikke ble gjort.

«Hasteutredningen» som ble utført i regi av Statens veivesen i Molde (SVVM) viser med sine allianser kreftene som står bak enn selve utredningen, men var det egentlig en utredning? Eksempelvis kommer SVVM opp med påstanden at vår nye Tresfjordbru ikke kan brukes som en del av løsningen, og har lagt inn en ny Tresfjordbru. Mange har stilt spørsmål om hvorfor myndighetene ikke vil gjennomføre en upartisk og redelig utgreiing av Romsdalsaksen.

Romsdalsaksen finansierte og iverksatte tidligere i år en vurdering av kostnadsestimater for de to fjordkryssingsalternativene, utført av Horgen Consulting. Jan Erik Horgen er en anerkjent konsulent som bl. a. har vært oppdragsansvarlig for KS2 av Ryfast og flere andre store prosjekt. Horgen sin undersøkelse ga oppsiktsvekkende resultat. SVVM sine tall viste at Møreaksen ville bli 4-14 mrd. billigere enn Romsdalsaksen, mens Horgen sine tall viste det motsatte. Er det ansvarlig å ignorere de ekstreme sprikene? Spørsmålene rettes til våre politikere og andre ansvarlige.


Slik kan fjordkryssinga mellom Hareid og Sula bli

Ein ung sunnmøring leiar arbeidet med dei tekniske løysingane på ferjefri E39 med ein prislapp på totalt 380 milliardar kroner.


En Møreakse til omkring 40-50 mrd + Hafast som med nytt Eiksundsamband og Voldatunellen etc. anslått til ca. 60 mrd, samlet investering på gigantiske 100 mrd ! Dette kommer ikke til å skje i dette århundret! Å stille seg bak Møreaksen i køen, blir derfor en håpløs ide. Den største faren for Hafast i dag, er at Møreaksen blir presset gjennom.

Molde er ikke spesielt viktig for Søre Sunnmøre, men det er Ålesund! Allianser mot Ålesund og prosjekt som Borgundfjordtunnelen er langt bedre allianser for Hafast enn Møreaksen.

Da samferdselsministeren ble invitert på besøk her i fylket av NHO den 19. august var det kun støttespillere av Møreaksen som var invitert til møtet. Vi kan lese dagen etter mellom linjene i referatene fra møtet om en rosenrød presentasjon av Møreaksen. Man kan lure på hva slags tanker Knut Arild Hareide satt igjen med. Går Orten med tanker om å gå hand i hand med Hareide også mon tro? Vi får inderlig håpe at Hareide evner å gjennomskue Møreaksen sitt lureri, slik at vi unngår den største feilinvestering i vårt land noensinne.


Ulsteinvik 15.09.2020

Tormod Hegvik