Kollektivtransport

Nå må vi få på plass et bedre kollektivtilbud

Ida Mari Aarvik meiner kollektivtilbodet mellom Hareid og Ulstein er for dårleg og må gjerast noko med.   Foto: Illustrasjon: Sigurd Myrene.

Lesarbrev

Jeg mener at det kollektivetilbudet mellom Hareid og Ulsteinvik er for dårlig og at det har et stort forbedringspotensial, sånn jeg ser det henger vi langt bak om man sammenligner med andre steder rundt om i landet. Per nå går det avganger en gang i timen, noen ganger også kun hver andre time, og bare et knippe fåtall på lørdager. Sånn jeg ser det burde det gå ann å få til avganger minst hver halvtime for å effektivisere tilbudet mest mulig, det er rett og slett ikke alle som har tilgang til bil som fremkomstmiddel.

Jeg vil gjerne påpeke at det er viktig i dagens samfunn å tenke på miljøet, dessuten er jeg sikker på at sjansene for ruspåvirket kjøring vil bli svært redusert som en av følgene, og sist men ikke minst handler dette om å være nyansert, det er trossalt en ny generasjon som etterhvert skal vokse opp, derav burde vi bli flinkere til å legge lista enda høyere. Avslutningsvis vil jeg bare stille spørsmålet til dere som leser følgende, er det virkelig sånn vi vil ha det? Jeg håper at dette innlegget kommer til å resonnere hos de fleste der ute.

Ida Mari Aarvik

-

Engasjert? Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no