Man kan misunne ingeniørene som får være med på dette spennende og banebrytende utviklingsarbeidet - å bygge den gigantiske fjordkryssingen - Hafastbrua. Det er Statens Vegvesen som leder arbeidet der det allerede er brukt flere titalls mill kroner på en forstudie på miljøet rundt Sulafjorden. Vi forstår godt at det er spennende å få være med på et slikt pionerprosjekt – på samfunnets bekostning. Men så var det disse pengene da. Her er det helt klart snakk om mange titalls milliarder, pluss flere milliarder på den omliggende infrastrukturen.

For en stund tilbake presenterte veikontoret siste nytt om prosjektet der hele 4 forslag ble lagt frem som kan sette verdens lengste hengebru i Japan i skyggen. Enda mer spektakulært blir nok forslaget om en undersjøisk rørtunell som ble lagt frem.

Men de er langt på nær ferdige med arbeidet sitt, og skal fortsatt bruke store ressurser og pengesummer på videre utgreiing. Den etterlengtede Voldatunellen (del av E39) til skarve 1,1 mrd kroner og som vil gi umiddelbar effekt på miljøet i Volda sentrum har blitt trenert i flere år nå og må fortsatt bare vente på tur.

Parallelt med dette foregår en annen og kanskje enda større prosess i Molde der SVV stresser med gigantprosjektet Møreaksen. Her er det også snakk om mange milliarder. Etter at SVV måtte redusere kostnadene med 40 % etter krav fra en tidligere samferdselsminister ble prisen 24 mrd. Det som ikke har kommet så godt frem i media, er at prosjektet er sterkt underkalkulert da dette er blitt en kotyme når større samferdselsprosjekter skal presses gjennom de politiske irrganger.

Allerede den 12. februar 2013 møttes representanter for Møreaksen og Hafast, representert ved Gunvor Ulstein og laget en pressemelding om «Felles front for fergefritt» der man ble enige om at Møreaksen skulle komme først, så skulle Hafast kunne bygges etterpå!

Allerede i 2015 hadde Veidirektoratet vurdert kostnadene ved Hafast inkl. strekningen Grodås – Moa til svimlende 64,3 mrd! Denne summen har nok ikke blitt mindre med tiden. Seriøse aktører som har fulgt prosessen rundt Møreaksen, hevder at prisen her er nærmere 40 mrd. pluss infrastruktur.

Vi snakker med andre ord om to gigantprosjekter på til sammen 100 mrd!

Å tru at storsamfunnet er villig til å bruke 100 mrd. kroner på samferdsel her oppe på Nordvestlandet, der vi i dag er bare 265.000 mennesker er som å tru på julenissen.

Samferdselsbudsjettet for 2021 var på totalt 80 mrd. hvorav ca. 40 mrd var øremerket til veier. At vårt fylke med ca 5 % av landets befolkning skal får slike bevilgninger, vil ikke bli tatt seriøst. At man har akseptert å stå bakerst i køen, bedrer heller ikke situasjonen.

Stad Skipstunnel er nå kalkulert til ca. 5 mrd. etter mer enn 25 års kamp og ca. 20 utgreiinger før man kom i mål.

Dette viser galskapen man er i ferd med å male seg inn i, og som ingen tørr sette en stopper for. Jeg kan innrømme at undertegnede tidligere har vært en «ihuga» Hafast-tilhenger og har brukt mange sene kvelder med kalkulatoren.

Etter å ha fulgt samferdselspolitikken i vår region over 20 år, må jeg bare erkjenne at Hafast aldri kan bli noe bærekraftig samband for øysamfunnet vårt, der de nye el-fergene nå kan skysse oss over fjorden hvert 20. minutt!

Er det et drømmeslott SVV sin stab arbeider med? Ingen på øyriket vårt vil noen gang få oppleve dette luftslottet!

For vel et år siden fikk vi også en ny tidsregning med krig i Europa som har snudd opp ned på all økonomi ikke bare her til lands, men i hele verden. Norge alene har nettopp forpliktet seg til en støttepakke til Ukraina på 75 mrd som skal gå over 5 år. Det er vel ikke uten grunn at nyheten om at Møreaksen er skjøvet 2 år ut i tid kom ut akkurat nå der regjeringens handlingsrom har blitt stadig vanskeligere.

Å satse på et fastlandssamband der vi må betale 4 – 5 ganger mer enn i dag for å krysse fjorden kan vel ikke være ønskelig for noen?

Det må derfor nå være tillatt å stille spørsmålet: Hvor lenge skal våre to kommuner, Ulstein og Hareid fortsette å bære vatn til en død hest??

Ulsteinvik 9. mars 2023

Tormod Hegvik