Skrive av Reidar Kristiansen, redaksjonssjef, NRK dokumentar og samfunn

Først må vi bare understreke og være enige med Kari Brandal i IL Hødd; Ulsteinvik er et flott sted, med mange bra folk og et godt tilbud til innbyggerne sine! NRK betviler ikke at det er en av Norges beste kommuner å bo i, men reportasjen om Daria og familien hennes handler ikke om hvor det er best å bo.

Historien om den ukrainske familien som plutselig ble flyttet fra Oslo til Ulsteinvik, handler om bosetting av flyktninger og hvor viktig det er å føle tilhørighet i lokalmiljøet.

Denne familien hadde rukket å slå røtter i Oslo/Bærum, etter å ha flyktet fra krigen. De opplevde det vanskelig å bli flyttet videre på kort varsel, til et nytt sted, på ubestemt tid. Helt tilfeldig ble de flyttet til akkurat Ulsteinvik.

Flyktningene blir tatt godt imot i Ulsteinvik og det arrangeres mye for at de skal finne seg til rette. Dette mener vi kommer godt fram i reportasjen. Det skrives ikke mange setninger om Ulsteinvik, men de fleste beskrivelser er positive eller nøytrale.

Brandal mener NRK beskriver Ulsteinvik som en «bakevje» og et sted «det knappast finnes ein skjebne verre å ende opp i». Dette kjenner vi oss ikke igjen i, og er heller ikke beskrivelser vi synes passer på Ulsteinvik.

Innsender mener NRKs journalister ikke har gjort god nok faktasjekk og påpeker det hun mener er feil. Dette må vi også tilbakevise.

I reportasjen skriver vi at det er 6000 innbyggere i byen Ulsteinvik og sammenligner det med byen flyktningene kommer fra, Kyiv i Ukraina, som har 3 millioner innbyggere. Vi mener det er mest korrekt å sammenligne tallene for de to byene, og ikke bruke innbyggertallet for hele Ulstein kommune, som ganske riktig er på 8500. Vi sjekket selvsagt dette på SSB.

NRK er også kjent med at det finnes turn-tilbud i Ulsteinvik, men at familien av ulike grunner ikke ønsket å benytte dette. Vi anså det dermed som unaturlig å ta kontakt med IL Hødd turn. Under en direktesending sa et intervjuobjekt at det ikke finnes et slik tilbud. Det er en feil vi med fordel kunne korrigert i studio.

Vi kan også legge til at både ledelsen for flyktningmottaket i Ulsteinvik og en av de ansvarlige for flyktningene i kommunen leste gjennom saken før den ble publisert på NRK.no. De hadde ingen innvendinger eller oppfatning om at Ulsteinvik ble framstilt på en dårlig måte i NRKs reportasje.

NRK ønsket med denne reportasjen å beskrive hvordan det kan oppleves å være flyktning, og hvordan systemet fungerer i praksis. Vi har ikke ønsket å sette steder i Norge opp mot hverandre, og framstille noen som mindre bra enn andre.

Journalistene som besøkte Ulsteinvik i april, fikk et veldig godt inntrykk og ble tatt godt imot av alle. Dette mener vi at reportasjen også gjenspeiler.

-

Engasjert? Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no