Havila-sjefen: Supplyskip-marknaden blir aldri som før

Mange av offshoreskipa som no ligg i opplag, kjem aldri tilbake i normal drift, trur administrerande direktør Njål Sævik i Havila Shipping.

Mange av offshoreskipa som no ligg i opplag, kjem aldri tilbake i normal drift, trur administrerande direktør Njål Sævik i Havila Shipping. 

Næringsliv

– Vi ser at etterspurnaden aukar, og at kontraktar blir forlengde, men når det gjeld skip som ligg i opplag, så byrjar mange av dei å bli for gamle, seier Njål Sævik til NRK.

– Dei fleste kjem aldri tilbake, somme kjem kanskje tilbake, og andre kjem heilt sikkert tilbake, seier han.

Over 130 norske offshoreskip er no ute av marknaden. På verdsbasis har marknaden krympa med rundt 30 prosent av flåten. Havila har 23 skip i drift og 5 i opplag.