Sjøslag i Arbeidsretten etter Island Offshore-permitteringar:

Tillitsvald: – Fleire tusen kan bli råka

Island Offshore og Norsk Rederiforbund møter fagforeining i Arbeidsretten i strid om bruk av ulike tariffavtalar og kutt i løna til tilsette på «opplagsskip».

Striden mellom fagforeininga Safe og Island Offshore Crewing AS er sett opp i arbeidsretten i Oslo tysdag 12. juni.  Foto: Arkiv.

Næringsliv

(Sunnmørsposten): Striden mellom fagforeininga Safe og Island Offshore Crewing AS er sett opp i arbeidsretten i Oslo tysdag 12. juni.