Jaktar på tapt brusoppskrift:

Håper å selje «Luks» til jul

Den lokale brusa «Luks» kan få sin renessanse, ni år etter at ho forsvann frå marknaden.
Næringsliv

Saka er henta frå Møre-Nytt

– I løpet av juli vil vi vite om vi greier å produsere brusa, seier Thomas Busker Larsen, primus motor bak relanseringa av fleire Brænne-produkt.