Senterpartiet ønsker auka sel- og kvalfangst

Ola Borten Moe  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Næringsliv

Sp-nestleiar Ola Borten Moe vil ha auka fangst av kval og sel, ifølgje VG. Den nye fiskeriministeren støttar forslaget, mens NOAH lovar motkamp.

– FNs berekraftsmål fastslår at berekraftig forvaltning av ressursane på kloden må til for å fø befolkninga i framtida. Vi kan og må hauste meir frå hagane, men sjølvsagt på eit forsvarleg vis, seier Borten Moe til VG.

Eitt av argumenta hans er at kval og sel et mykje av fisken som i staden burde vere menneskemat. Han får støtte av den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp).

– Fangst av sjøpattedyr, både sel og kval, er berekraftig og nyttig – og det er ein legitim matressurs, på lik linje med andre marine ressursar. Utfordringa er å få fleire til å sjå nytta i å drive meir fangst, seier Nesvik.

Men fiskeriministeren påpeikar at det er knytt uvisse til om auka uttak av sjøpattedyr vil bidra til meir fisk tilgjengeleg, men seier at det blir forska på det. NOAH-leiar Siri Martinsen viser til nettopp dette.

– Stortingsmeldinga om sjøpattedyr fastslår at det ikkje er fagleg grunnlag for å hevde at sjøpattedyr reduserer fiskebestandar.

– FNs berekraftsmål bør møtast ved å redusere kjøttproduksjonen, ikkje ved å intensivere fangst av kval og sel med smertefulle metodar, seier Martinsen. Ho seier organisasjonen vil prøve å engasjere det norske folk mot forslaget.