Nybrottsarbeid til havs:

Slik vil Ulstein Design & Solutions omdefinere marine operasjonar

Gigantskip OHT sitt tungløfts transport- og installasjonsfartøy er designa av Ulstein Design & Solutions B.V., det nederlandske selskapet til Ulstein. Det er no under bygging ved det kinesiske verftet CMHI. Her er ein modell av skipet, som står på kontoret til UDS B.V. i Rotterdam, og som viser godt storleiken. Her er det framstilt i det 120 meter lange Island Constructor, bygd ved Ulstein Verft, blir tenkt frakta.   Foto: Ulstein Design & Solutions B.V.

Næringsliv

Gjennom sitt nederlandske designkontor er Ulstein Design & Solutions med på å omdefinere korleis ein skal løyse marine operasjonar - og då spesielt knytt til offhorevindindustrien.