Vindkraftnæringa på land har femdobla omsetninga på eitt år

Det er framleis vasskraft som utgjer det største segmentet. Men landbasert vindkraft veks raskt. Her vart omsetninga meir enn femdobla frå 1,7 milliardar kroner i 2017 til heile 8,7 milliardar i 2018.  Foto: Illustrasjon/Johannes Jansson/Wikimedia Commons.

Næringsliv

Fornybarnæringa er i kraftig vekst i Noreg og omsette for 29,6 milliardar kroner i 2018, opp 71 prosent frå året før.