Dei folkevalde i Hareid og Ulstein:

Dette tente og skatta formannskapspolitikarane

Hareid formannskap 2019-2023: Frå venstre ser ein Oskar J. Grimstad (Framstegspartiet), Ragnhild Viddal Nedrelid (Arbeidarpartiet), Annika Brandal (Venstre), Jeanette Teigene (Framstegspartiet), Bernt Brandal (Folkelista) og Berte Holstad Engen (Høgre). Ranja Dimmen Alme (Folkelista) var ikkje til stades då bildet blei tatt.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Politikarane som i haust blei del av dei nye formannskapa i Hareid og Ulstein ser ut til å representere folket godt, gitt at det er forskjellar både når det gjeld inntekt, formue og skatt.