Sparebank 1 Søre Sunnmøre lanserer «grøne lån»:

- Vi ønskjer at også kundane skal tenkje meir berekraft

Leiargruppa i banken: Frå venstre ser ein Sigrun Heltne Vartdal, André Skotheim, Stig Brautaset, Rolf Driveklepp og Olaf Eskeland. Foto: Sparebank 1 Søre Sunnmøre. 

Næringsliv

I over eitt år har Sparebank 1 Søre Sunnmøre jobba for å få på plass ein tilbodsportefølje av «grøne lån» - med tanke om å oppmode både verksemder og folk til å gjere grep i kvardagen.