Skal ferdigstille PSV på oppdrag frå Havyard:

No ligg det uferdige skipet klart til utrusting ved Kleven Verft

Plattformforsyningsskipet, som framleis har måla namnet Fafnir Viking på skutesida, skal om ikkje lenge målast om til Atlantic Towing Limited sin raudfarge. No ligg skipet klart til utrusting ved Kleven Verft.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Det blåmåla skroget – som i staden skal få Atlantic Towing sin karakteristiske raudfarge - ligg no ved Kleven Verft – der det skal ferdigstillast og overleverast til kunden i løpet av sommaren 2020.