Leverte over 4.000 eingongdressar til sjukehuset i Volda og Ulstein kommune: - Vi vil hjelpe med det vi kan

Dagleg leiar og eigar av WestGroup, gurskingen Eldar Knotten, står her med ein av bussane til WestAuto. Måndag leverte WestAuto fleire tusen eingongsdressar til Volda sjukehus og Ulstein kommune med varebilane sine.  Foto: Arkiv/Ole-Ottar Høgstavoll.

Næringsliv

Måndag leverte Saunesmarka-baserte WestAuto AS 3.500 eingongsdressar til sjukehuset i Volda, og om lag 800 av same sort til omsorgssektoren i Ulstein kommune.