Lokale forretningar: Dei fleste held ope, trass utfordringar

Kathrine Gåsvik Ulstein, senterleiar ved Blåhuset, skildrar dei siste vekene ved kjøpesenteret som ei berg-og-dal-bane.  Foto: Arkiv / Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll

Næringsliv

Sjølv om nokre butikkar har sett seg nøydde til å halde stengt inntil vidare og situasjonen er utfordrande for dei fleste, vert det også meldt om stor stå-på-vilje for å halde hjula i gang hos lokale forretningar.