Ulstein må permittere mange tilsette: - Verknaden treff oss med dobbel styrke

Verknadene av koronapandemien får også konsekvensar for Ulstein Verft og dei andre selskapa i Ulstein Group. Her ser ein havvindskipet Windea Jules Verne, som ligg fortøydd ved Ulstein Verft.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Ulstein Verft, Ulstein Design & Solutions og ei rekkje andre selskap i Ulstein Group-konsernet blir også råka av situasjonen rundt koronapandemien.