Desse bedriftene i Ulstein og Hareid har fått koronastøtte

Entec Group held til i Saunesmarka i Ulstein. Entec Group sitt dotterselskap Evotec er verksemda som har fått mest i koronastøtte i Ulstein kommune.   Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Då myndigheitene opna for at verksemder som taper pengar som følgje av koronapandemien kan søkje om kontantstøtte - er det mange som har valt å nytte seg av tilbodet. Denne støtte blir delt ut etter ei rekkje kriterium. Verksemdene får ein del av inntektene dei har tapt - samanlikna med inntektene dei hadde i same perioden i 2019.