Ikkje noko endeleg svar i dag - DIV Group-eigaren trekte fram Havyard-prosjektet som utløysaren bak krisa

DIV Group-eigar Tomislav Debeljak var positiv til å få i hamn ei løysing der han vil halde fram som eigar av Kleven Verft - men, mykje kan framleis skje.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll

Næringsliv

Etter å ha møtt ordførar Knut Erik Engh på Kleven Verft tysdag, møtte DIV Group-sjefen Tomislav Debeljak pressa.