Westcon Yards om mogleg kjøp av Kleven Verft: - Vi er ikkje med på denne runden

Westcon Yards sitt skipsverft i Florø, i Vestland Fylke.  Foto: Westcon Yards.

Næringsliv

Spørsmåla rundt kven som kan ta over Kleven Verft er nok det som opptek flest i regionen for tida - og mange aktørar har blitt nemnt som potensielle nye eigarar av skipsverftet.