MAFOSS om lokaliseringa av nye GIEK:

- Opplagt at dette må leggjast til kysten

Jan Thormodsæter, dagleg leiar i Mafoss (Maritim forening for søre Sunnmøre), meiner GIEK/Eksportkreditt må lokaliserast langs kysten - helst i Ålesund.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Arkiv.

Næringsliv

Maritim Forening for søre Sunnmøre (MAFOSS), med dagleg leiar Jan Thormodsæther i spissen, er ikkje einige i at byråkratane i forvaltningsorganet GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) sjølve skal bestemme kvar dei vil ha hovudkontoret sitt når GIEK og Eksportkreditt blir slått saman. Det skriv MAFOSS i ei pressemelding fredag.