Ny kontrakt for Evoctec

Evotec har sikra seg kontrakt på leveransar til dette fartøyet som skal byggast ved Karstensens Skibsværft i Skagen.   Foto: Illustrasjon

Næringsliv

Evotec har sikra seg nok ei kontrakt innan fiskeri, no med det norske reiarlaget Asbjørn Selsbane AS og deira nye fartøy, som blir levert frå Karstensens Skibsværft i Skagen. Dette er Evotec si fjerde fiskerikontrakt, men den første til eit norsk reiarlag. Det går fram av ei pressemelding onsdag.