Sjeldan kost:

Fire Island Offshore-fartøy samla på Edvard Grieg-feltet

Fire på same feltet: Island Vanguard, Island Commander og Island Crusader sett frå Island Contender. I helga var alle fire skipa samla på same stad på den norsk kontinentalsokkelen - Edvard Grieg-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.  Foto: Rebekka Hestvik.

Næringsliv

Island Offshore har fleire PSV’ar (plattformforsyningsskip) på kontrakt for Lundin Energy Norway, og i helga var alle fartøya samla på éin gong. Det skreiv Island Offshore på sine sosiale plattformar tysdag.