Snorrebuda satsar på kombinasjonen biff og sushi – opnar dørene igjen om få dagar:

– Skal bli den mest besøkte restauranten på Søre Sunnmøre

Reindyrkinga av dei gode matopplevingane står i sentrum for Snorrebuda Mat og Vinhus framover. Det skal dei gjere ved å tilby det beste frå to matverder – biff og sushi. Fredag 11. juni blir det nyopning.

Gler seg: Mellombels dagleg leiar Sigurd Johan Thorheim (f.v.), kjøkkensjef Aleksander Olsen, styreleiar Ole Christian Sivertstøl og restaurantsjef Karolina Lenart gler seg alle til nyopninga.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Mellombels dagleg leiar Sigurd Johan Thorheim fortalde om verksemda sine planar framover då Vikebladet Vestposten fekk bli med på ein rundtur i den ærverdige sjøbua.