Rivinga av «Gullblokka» er godt undervegs:

- Arbeidet går etter planen

Det seier Rolf Skarbø i rivingsentreprenøren AF Decom til Vikebladet Vestposten. Då lokalavisa var innom tomta torsdag - var heile den eine fløya riven. I starten av august skal bygget vere heilt vekke og plassen rydda.

Før - og etter: Til venstre ser ein «Gullblokka» i midten av mai - då arbeidet med å plukke ut diverse material frå bygget hadde starta. Til høgre ser ein det som står att av «Gullblokka», 17. juni, etter at rivingsentreprenøren AF Decom har tatt ned heile fløya til venstre. Innan starten av august skal bygget vere heilt vekke - og plassen rydda.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Kollasj.

Næringsliv

Den ikoniske «Gullblokka» var ferdig oppført og klart til innflytting 1. juni 1980, den gongen som hovudkontor for Ulsteingruppen. I 1999 blei bygget tatt over av Rolls-Royce som ein del av oppkjøpet frå Vickers, og i 2016 blei det fråflytta. I 2019 blei «Gullblokka» med over til Kongsberg Maritime – då selskapet tok over heile verksemda til Rolls-Royce Commercial Marine.