Fantastiske Osberget:

Klarte seg bra gjennom 2020 - leverte overskot

Det kreative fellesskapet på Geileneset hadde ei omsetning på vel 7,8 millionar kroner - og eit overskot på 0,65 million kroner.

Takksame: Tvillingbrørne Åge (t.h.) og Magne Grimstad jr. er godt nøgde med at Fantastiske Osberget klarte seg godt gjennom 2020 - trass i pandemi og usikre tider. Dei takkar gode medarbeidarar og lojale kundar.  Foto: Fantastiske Osberget.

Næringsliv

Det melder selskapet i ei pressemelding tysdag.