Børge Brende under Ulstein Business Forum:

- Eg er optimist på vegner av Norge

Det sa Børge Brende, direktør i World Economic Forum, som var med på direkten frå Genève i Sveits under konferansen på Sjøborg kulturhus onsdag.

Direkte frå Sveits: Børge Brende, direktør i World Economic Forum, var med direkte inne frå Sveits under konferansen på Sjøborg kulturhus onsdag.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Tema Brende ville ta tak i var innovasjon som ein føresetnad for framgang og velferd.