Trur på Trump-kandidatur i 2024

Det kjende CNN-nyheitsankeret meiner ein først må vite kva som reelt sett har skjedd av endringar etter utbrotet av koronapandemien – før ein gjer faktiske endringar i måten ein gjer forretningar på. Han trur også at tidlegare president Donald Trump fort kan bli republikanarane sin kandidat i 2024.
Næringsliv

Richard Austin Quest er ein engelsk journalist og nyheitsanker som jobbar for den amerikanske storkanalen CNN International. Han leiar blant anna eit eige program på kanalen, "Quest Means Business".